Swimming 's Cool

Als vervanging voor het schoolzwemmen heeft zwembad De Heerenduinen een schoolzwemprogramma ontwikkeld genaamd Swimming 's Cool.

Basisscholen kunnen zelf beslissen of ze hieraan meedoen.

Er is een activiteiten aanbod op maat samengesteld, bestaande uit elf thema’s, waaruit de basisschool zelf een keuze kan maken om een aantal dagdelen van twee uur in te vullen met een diversiteit aan zwemactiviteiten.

 • Spelcircuit en Hindernisbaan
 • Red je vriendje
 • De zee
 • Vakantieplannen
 • Zwemvaardigheid
 • Winter
 • Waterpolo
 • Obstaclerun
 • Bootcamp
 • Helden
 • Natte speeltuin

Het aanbod is voor de groepen 3-4; 5-6; 7-8 de activiteiten vallen onder het bewegingsonderwijs ("natte gymles").

Elke deelnemende basisschool in Velsen heeft een contactpersoon.

 

Swimming 's Cool