Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In onderstaand document staat informatie over de Europese privacyregels die vanaf 2018 gelden: welke privacyrechten u heeft en hoe wij daar als gemeente Velsen mee om moeten gaan.

Door op de volgend link te drukken opent u het document: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV)