Beëindigen van het aanbieden van de snorkellessen

Beëindigen van het aanbieden van de snorkellessen


Geplaatst op 22 februari 2023

Naar aanleiding van de aangescherpte eisen die aan de snorkellessen en de snorkelexamens met
ingang van 2023 gesteld zijn, zijn wij helaas genoodzaakt om de lessen met ingang van 13 april
niet meer aan te bieden in ons zwemlesprogramma.

De laatste les zal plaatsvinden op woensdag 12 april en deze les zullen we benutten, om daar
waar het mogelijk is, de kinderen af te laten zwemmen voor het diploma van het niveau waar ze
nu in zwemmen.

We zijn bezig met een alternatief programma, ter vervanging van o.a. de snorkellessen. Zo gauw
hier meer over bekend is, zal dat gecommuniceerd worden via onze website en social media
kanalen.