Verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden toegangsbewijs zwembad de Heerenduinen 01-08-2022

Algemeen

 • Met het aanschaffen van een toegangsbewijs accepteert u de huisregels en verkoopvoorwaarden. Deze zijn onlosmakelijk onderdeel van de koopovereenkomst tussen de gast en het zwembad.
 • Zonder polsband en/of geldige leskaart heeft u geen toegang tot het zwembad. Voor toegang kunt u à € 2,50 een "vergeten polsbandje" aanschaffen bij de receptie.
 • Uw polsband is te allen tijde persoonsgebonden, u kunt deze dus niet uitlenen aan iemand anders. Uitzondering hierop is de meerbadenkaart; deze is voor recreatief zwemmen te gebruiken door meerdere personen.
 • Bij misbruik van de polsband volgt inname en wordt er geen restitutie verleend.
 • Polsbandjes aangeschaft na 01-01-2020 hebben een garantie van 1 maand.
 • Gebruik van de tourniquet is verplicht, m.u.v. klanten met kinderwagens en mindervaliden. Wel is het voor deze specifieke groep verplicht om het toegangsbewijs door de paslezer op de tourniquet te laten scannen.

Specifiek voor Particuliere zwemles

 • De leskaarten zijn geldig van begin t/m einde van elke maand.
 • U kunt 10 min. van tevoren door de tourniquet. Wanneer u te laat bent heeft u tot 10 min. na aanvang van de les toegang, daarna kan niet meer worden deelgenomen aan de les.
 • In geval van langdurige ziekte (vanaf 2 weken) kunt u de leskaart stopzetten. De eerste 2 weken zijn voor eigen rekening. In alle andere gevallen wordt de leskaart verlengd.
 • Langdurige ziekte betekent wel dat uw kind van de leslijst wordt gehaald en u zich moet melden als u de zwemles weer wilt laten starten (het kan zijn dat er dan niet direct plaats is).
 • De leskaart is geldig inclusief schoolvakanties m.u.v. officiële feestdagen en de zomervakantie.
 • Het management houdt zicht het recht voor om in schoolvakanties de zwemles tijdstippen en bassin te wijzigen. Bij afwezigheid volgt geen restitutie van de leskaart.