UPDATE Covid per 6 november

Hierbij informeren wij u over de maatregelen en enkele andere relevante punten zodat u zich hierop optimaal kunt voorbereiden.

De nieuwe maatregelen die vanaf 6 november gelden treffen ook het zwembad. Wij volgen het protocol Verantwoord Zwemmen 8.0 (protocol Verantwoord Zwemmen 8.0)

Bij het betreden van de accommodatie is het laten zien van een geldig Corona toegangsbewijs verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder. Uitzondering voor personeel, trainers, coaches en vrijwiligers.

Ouders van kinderen die zwemles volgen zijn reeds per e-mail geïnformeerd evenals verenigingen en overige huurders van het bad.

Kijk voor het volledig overzicht in deze bijlage

Basisregels blijven

Veel maatregelen verdwijnen, er kan weer heel veel, maar het virus is niet weg. De basisregels blijven onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent. De basisregel ‘verplicht 1,5m afstand houden’ verandert in een dringend advies om afstand te houden. Het blijft het verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

Ook handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, bij klachten thuisblijven en testen bij de GGD en regelmatig zorgen voor frisse lucht in binnenruimtes draagt hier allemaal aan bij.

Verheugd zijn we dat we vele bezoekers gastvrij kunnen ontvangen in onze accommodaties. n.

We zien je graag in onze accommodaties!